Afgelast:Onthulling ‘Bevrijdingsboom’ bij familie Tip

Op maandag 13 april (2e Paasdag) is het precies 75 jaar geleden dat Een werd bevrijd. Om dit te vieren, wordt er op deze dag bij de familie Tip-Rozenveld in de tuin een bijzondere herinneringsboom ‘onthuld’. Bijzonder want deze boom staat er al bijna 75 jaar. De boom is na de bevrijding geschonken door (oud)evacuees uit Limburg. Deze evacuees werden in januari ’45 gedwongen om hun dorp(en) in Limburg te verlaten. Omdat de geallieerden aan de overkant van de Maas bij Lottum terrein wonnen, moesten zij op last van de Duitsers hun huizen achterlaten en evacueren. Deze grote groep evacuees werd op verschillende plekken in Noord Nederland ondergebracht. In ons dorp werden, onder andere, evacuees uit Lomm geplaatst. Als dank werd na de bevrijding deze boom geschonken aan Een en deze werd geplaatst in de tuin van de boerderij waar een aantal evacuees was ondergebracht, aan de Hoofdstraat 31 (waar nu familie Tip woont). De boom heeft in 1972 na een storm wat schade opgelopen maar staat er nog steeds. Nog jarenlang bleven de contacten uit die oorlogswinter in stand. Zeer recent is dat contact vernieuwd. Zo was er een afvaardiging uit Een op zaterdag 7 maart bij de viering van de bevrijding van Lomm. 

In Een heeft de werkgroep die de viering van 75 jaar bevrijding organiseert nu het plan opgevat de boom en de geschiedenis ervan zichtbaarder te maken dan nu het geval is. Het plan houdt in dat we de boom in een hekwerk plaatsen en op dat hek een tekst aanbrengen. Om dit bijzondere verhaal te herdenken zal de boom opnieuw worden ‘onthuld’ en zal er, onder meer, een delegatie uit Lomm aanwezig zijn.De werkgroep wordt gevormd door de Vereniging van Plaatselijk belang, Samenwerkingsschool De Schans, dorpshuis De Schans en de kerken in Een. Plaatselijk Belang treedt op als formele organisator.

Meer informatie binnenkort op deze website en in een ‘Bevrijdingskrantje’ dat nog wordt verspreid in het dorp.