Nationale Buiten Speeldag (Speeltuin De Tip)

 

Woensdagmiddag 14 juni doet Speeltuinvereniging De Tip weer mee aan de landelijke Buitenspeeldag!

Op deze middag is er weer van alles te doen voor de basisschoolkinderen en peuters én ouders uit Een in en om Speeltuin De Tip. Er zal ook een springkussen zijn om het vertier nog groter te maken. Voor de kinderen is er ranja en wat lekkers en voor de ouders is er koffie/thee. Na afloop gaan alle kinderen met een cadeautje naar huis.
Toegang is gratis!

Aangezien deze gezellige middag voor kind én ouder wordt georganiseerd, verwachten wij ook een ouder per gezin te mogen verwelkomen. Het bestuur van de speeltuinvereniging kan nl. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken.

Nieuws vanuit het speeltuinbestuur:
De vacature voor het speeltuinbestuur is inmiddels ingevuld. Pauline Kemkers heeft zich aangemeld om samen met Janneke Holthuis het bestuur te vormen. Pauline, van harte welkom in het bestuur en wij zijn heel blij met je enthousiaste inbreng. Wilt u kennis met haar maken, kom dan naar de Buitenspeeldag. En anders lees het interview in de Eenige Courant.
Tot woensdagmiddag 14 juni!!