Ledenvergadering Vereniging Plaatselijk Belang Een & Speeltuinvereniging De Tip

De Vereniging Plaatselijk Belang Een heeft aanstaande maandagavond 13 maart hun jaarlijkse ledenvergadering in MFA De Schans.
Iedereen is welkom. Koffie staat klaar!
Agenda voor de Jaarvergadering 2023 van
Vereniging Plaatselijk Belang Een en Speeltuinvereniging De Tip:
Locatie: Dorpshuis De Schans
Aanvang: 19.30 uur
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2022
3. Jaarverslag 2022 activiteiten VPBE en De Tip
4. Financieel jaarverslag van 2022
5. Kascommissie
6. Rondvraag
7. Pauze
8. Op uitnodiging van VPBE zal de heer Bruno Zandberg ons meenemen in de plannen voor het terrein van voormalige basisschool de Regenboog aan de Schoolstraat.

Kan een afbeelding zijn van lucht, boom en gras