Jeugdsoos ’t Eenerhonk open (vanaf groep 7)

Op vrijdagavond 29 oktober is er weer een avond voor de kinderen vanaf groep 7. Bij genoeg animo gaat onze jeugdsoos weer geregeld open voor de jeugd uit Een en omgeving: de data zijn dan terug te vinden op onze website.