Jeugdsoos ’t Eenerhonk open (alleen voortgezet onderwijs)