Informatie- en Discussieavond Duurzame Projecten in het Landschap