Geen 4 mei herdenking

Helaas zal er ook dit jaar geen uitgebreide 4 mei herdenking plaatsvinden. Dit in verband met de nog steeds geldende regels rondom Corona.

Wel zal de Vereniging Plaatselijk Belang ervoor zorgen dat de vlag op de begraafplaats halfstok hangt en bloemen worden gelegd bij het oorlogsmonument.