Algemene Ledenvergadering Vereniging Plaatselijk Belang en Speeltuinvereniging De Tip

Voor alle leden van Vereniging Plaatselijk Belang Een en/of Speeltuin de Tip,

Na 2 jaren onmogelijkheid vanwege covid, hopen we dit jaar elkaar weer te kunnen treffen.

Daarmee kiezen we insteek om beide jaren in eenmaal te doen.

Hierbij nodigen we u uit als lid voor de aanstaande leden jaarvergadering op dinsdag 22 februari.
Locatie: Dorpshuis De Schans

Aanvang: 20 uur

Hieronder treft u de agenda voor de jaarvergadering van Vereniging Plaatselijk Belang Een en Speeltuinvereniging De Tip.
JAARVERGADERING 2020-2021 (d.d. 22 februari 2022) AGENDA:
1. Opening
2. Notulen jaarvergadering 2019
3. Jaarverslag activiteiten VPBE in 2020-21
4. Jaarverslag Speeltuinvereniging De Tip in 2020-21
5. Financieel jaarverslag van 2021
6. Kascommissie
7. Bestuur samenstelling
• Aftredend en niet herkiesbaar Jan Kemkers
• Aftredend en niet herkiesbaar Wisse Hummel
• Voorstel kandidaat Rene Nieuwenbroek
• Voorstel kandidaat Tammo Oldenhuis
8. Rondvraag en sluiting vergadering

We sluiten af met een gezellige borrel! Tot dinsdag!
Vereniging Plaatselijk Belang Een en Speeltuinvereniging De Tip