De Coöperatie Glasvezel Noord komt woensdagavond 6 juni bijeen voor een ledenraadsvergadering. De bijeenkomst is in MFA De Schans, Norgerweg 18 in Een, aanvang 20.00 uur.

Aan de orde komen onder meer Project Noordenveld Zuid West, 5. Project Noordenveld Midden, coöperatiezaken en de campagne voor nieuwe gebieden. De leden zijn bevoegd de vergaderingen van de Ledenraad bij te wonen. De leden mogen met toestemming van de voorzitter in de vergadering het woord voeren. De leden hebben geen stemrecht, behoudens hun bevoegdheden als vermeld in lid 3 van dit artikel.