Tentenkamp Eencity

Al meer dan 30 jaar organiseert een stel betrokken ouders een Tentenkamp op de eerste maandag en dinsdag van de zomervakantie voor de basisschooljeugd vanaf groep 3). Dit jaar vindt het weer plaats op het sportveld De Eenheid in Een bij MFA De Schans. Twee dagen (en een nacht) mogen de kinderen onder begeleiding kamperen op het voetbalveld. Ook worden er allerlei activiteiten georganiseerd. Vanaf 2014 is de organisatie ondergebracht bij de Vereniging Plaatselijk Belang.

De kinderen betalen eenmalig een klein bijdrage (€ 10,-) om een en ander te financieren. Zelf meenemen en/of regelen:

  • tent + toebehoren (tent zelf opzetten en afbreken)
  • luchtbed, slaapzak, kussen e.d.
  • benodigde kleding (bij mooi weer zwemkleding!)
  • lunchpakket voor de eerste dag
  • een goed humeur!

Tentenkamp Eencity heeft een eigen Facebookpagina: https://www.facebook.com/tentenkampeencity/
‘Like’ deze pagina en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Opgeven voor Tentenkamp 2019?
Wilt u uw kind opgeven voor Tentenkamp 2019 op de eerste maandag en dinsdag van de zomervakantie? Dat kan! Mail dan de gegevens van uw kind(eren) naar: postbus@eencity.nl. Begin juni krijgen de kinderen op school ook een opgavebriefje mee die ingevuld bij Christel Pijpker kan worden ingeleverd (Norgerweg 4)

Graag naam, adres, telefoonnummer(s) en leeftijd doorgeven. Denk ook aan het doorgeven van eventuele bijzonderheden als medicatie en/of allergie.

Organisatie Tentenkamp:
Geséla de Jong
Anja Roeters
Angelique Gala
Christel Pijpker

Nieuwe vrijwilligers nodig!
We zijn op zoek naar ‘nieuwe’ ouders die vanaf dit jaar (2019) willen helpen met Tentenkamp! De huidige groep zal over een paar jaar stoppen in verband met de leeftijd van hun kinderen. Het zou mooi zijn als de jarenlange traditie van Tentenkamp in Een kan worden overgedragen en voortgezet!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christel Pijpker (0592-656539, ‘s avonds bereikbaar).

Voorwaarden Tentenkamp

  • Meedoen aan Tentenkamp is voor eigen risico.
  • De organisatie van Tentenkamp is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, het zoekraken en/of vuil worden van eigendommen van de deelnemer.
  • Bij deze vragen wij dan ook met aandrang geen waardevolle spullen mee te brengen. 
  • Daarnaast vragen we ouders/ verzorgers telefonisch bereikbaar te zijn zodat, indien van toepassing, de kinderen opgehaald kunnen worden.