Speeltuinvereniging De Tip

De Tip

Speeltuinvereniging De Tip is opgericht in november 1963. De speeltuin bevindt zich op de hoek (‘de tip’) van de Middenweg en de Lindelaan. Sinds 1998 valt de Speeltuinvereniging onder Vereniging Plaatselijk Belang.
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Janneke Holthuis, Schoolstraat 33, tel.nr. 0592-613677
  • Vacature

 Activiteiten

Jaarlijks vindt er een inspectie plaats van de speeltuin. Ook wordt door vrijwilligers de speeltuin opgeruimd en vinden er indien nodig herstelwerkzaamheden plaats.

Daarnaast doet Speeltuinvereniging De Tip elk jaar mee aan de landelijke Straatspeeldag ofwel Nationale Buitenspeeldag. Er zijn dan allerlei extra activiteiten voor basisschoolkinderen in- en om de speeltuin.

Sinds 1994 wordt er in Nederland elk jaar een Nationale Buitenspeeldag gehouden (tweede woensdag in juni). Op die dag worden overal in ons land straten afgesloten voor verkeer, zodat kinderen er zonder gevaar naar hartenlust kunnen spelen. Door het afsluiten van de straten wordt de aandacht gevraagd van omwonenden, de gemeente en voorbijgangers. Elke straat, buurt of school kan meedoen om zo de eigen omgeving veiliger en kindvriendelijker te maken. Meer informatie over dit landelijke initiatief op www.buitenspeeldag.nl.

Deze dag staat ook altijd genoemd in de agenda van deze site en op de Facebook-pagina van Eencity.