AED’s in Een

Een automatische externe defibrillator, AED, is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een circulatiestilstand als gevolg van ventrikelfibrilleren.

De AED dient op een geautomatiseerde manier een elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen. Dan krijgt de sinusknoop de kans de controle over het hartritme terug te krijgen, waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat kloppen. (Wikipedia)

Helaas is het nodig om AED’s te hebben. Gelukkig hebben we in Een twee AED’s die hun diensten hebben bewezen in het verleden:

=> één AED hangt bij het Meubelpallet aan de Haulerwijksterweg 17
=> de andere AED hangt bij Roeters B.V. aan de Hoofdstraat 38-40 (hoek Hoofdstraat/ Middenweg).

Helaas kon het slachtoffer niet altijd gered worden. Echter in de meeste gevallen is de AED een redder in nood. Dit samen met onze vrijwilligers, die hun werk laten vallen als het om levens redden gaat!

Werkwijze
Zodra er een slachtoffer is aangemeld bij de centrale meldkamer, wordt alles in werking gesteld. De vrijwilligers krijgen bericht en komen vliegensvlug aangesneld met de AED om het slachtoffer te reanimeren. Ook gaat er meteen een ambulance rijden en de ambulance-medewerkers nemen, indien nodig, de reanimatie over.

Vervolgens wordt het slachtoffer meegenomen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis om daar verder te worden behandeld. De vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. De beheerder zorgt dat de AED weer voorzien wordt van nieuwe pads en mogelijk nieuwe batterijen, om bij een volgende uitruk weer startklaar te zijn.
Ook zorgt de beheerder dat de vrijwilligers, als ze dat willen, bij elkaar komen om over hun ervaring te praten. Het blijft tenslotte vrijwilligerswerk en is het belangrijk dat er over nagepraat kan worden.

Beheer en vrijwilligers
De AED’s worden standaard in de zomer maandelijks gecontroleerd op de houdbaarheid van de batterijen. In de winter is dit eens per 2 weken. Dit omdat de vrieskou wel eens parten speelt. De AED’s in Een worden onderhouden vanuit de Vereniging Plaatselijk Belang. Stefan Janssen is hiervoor aangesteld. Hij houdt beheert beide AED’s. Zowel die aan de Haulerwijksterweg als die aan de Hoofdstraat.

Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met hem:
Schans Portugal 15
Tel. 0622 746 948

Er zijn nooit genoeg vrijwilligers. Dus kun je reanimeren of wil je indien nodig reanimeren?
Meld je dan aan bij hartslagnu.nl en help de slachtoffers! Eens per jaar is er een cursus, die voor een kleine bijdrage gevolgd kan worden. Graag willen wij van het Bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang en namens alle inwoners, de vrijwilligers langs deze weg hartelijk bedanken voor hun inzet en tijd die ze er in steken!

Verslag bijeenkomst over AED op 7 maart 2019:
Op donderdag 7 maart j.l. was er een informatiebijeenkomst over de AED voor alle belangstellenden, georganiseerd door Vereniging Plaatselijk Belang Een. Er waren maar liefst 18 belangstellenden aanwezig waaronder ook mensen die nog geen reanimatiecursus hebben gehad maar wel geïnteresseerd zijn.

Het was vooral een leerzame avond waar veel ervaringen, tips & trucs werden gedeeld. Ook de minder leuke ervaringen, die horen bij het reanimeren, kwamen aan bod. Er zijn ook aantal vragen naar boven gekomen die wij met z’n allen niet meteen konden beantwoorden. Hierover gaan we navraag doen bij Hartslag.nu . Al met al was het een geslaagde avond waar een hoop kennis en kunde werd uitgewisseld.

Op 4 juni aanstaande wordt nog een cursus Reanimeren georganiseerd samen met ons buurdorp Steenbergen. Wil je hier aan deelnemen, neem dan contact op met Stefan Janssen via schansportugal@icloud.com. Meer vrijwilligers die kunnen reanimeren, zijn altijd welkom!

Vriendelijke groet,
Stefan Janssen (coördinator AED in Een)