Plaatselijk Belang

Oprichting van de Vereniging

De Vereniging Plaatselijk Belang Een is opgericht in maart 1947.
Volgens de statuten, die in een notariële akte van 27 juli 1979 zijn vastgelegd, heeft de vereniging ten doel “de behartiging van de belangen van de dorpsgemeenschap Een door middel van:

– het organiseren van contactavonden;
– het organiseren en stimuleren van culturele manifestaties;
– het onderhouden van voor de dorpsgemeenschap noodzakelijk contacten;
– alle overige gepaste wettelijke middelen.

In de praktijk komt het er op neer dat de vereniging gesprekspartner is voor diverse instanties, maar met name voor het gemeentebestuur van Noordenveld over diverse aangelegenheden die Een aangaan. Daarbij kun je denken aan woningbouw, verkeersveiligheid of onderhoud wegen en groen. Daarnaast organiseert de vereniging activiteiten, zelfstandig of samen met andere verenigingen in het dorp.

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit (tenminste) 5 leden.
Bestuursleden nemen zitting in het bestuur voor een termijn van 3 jaar. Daarna zijn ze aftredend en herkiesbaar. Een bestuurslid kan maximaal 4 termijnen van 3 jaar in het bestuur zitten.

De huidige bestuurssamenstelling is:
Voorzitter: Wisse Hummel, Veldkampen 14, tel.nr. 0592-656251
Secretaris: Jan Kemkers, Schoolstraat 35, tel.nr. 0592-656623
Penningmeester Geert Markus Bezu, Norgerweg 5
Bestuurslid: Albert Lammert Berends, Hoofdstraat 62, tel.nr. 0592-656227
Bestuurslid: Mark Johan Ekhart, Schoolstraat 21
Bestuurslid: Ludolf Roeters, Hoofdstraat 40

Voor vragen of reacties zijn wij ook digitaal bereikbaar via ons e-mailadres: plaatselijkbelang@eencity.nl