TWME – Belangrijke links rondom gasopslag Langelo/ UGS Norg

=> Voor schademeldingen en informatie daarover:
http://www.schadedoormijnbouw.nl

=> Voor aanvragen van susidies voor verduurzaming (n.a.v. schademelding):
http://www.snn.nl

=> Actuele informatie over het aantal schademeldingen in onze regio/gemeente: https://www.schadedoormijnbouw.nl/dashboard

=> Informatie over gaswinning/ instemmingsbesluit verhoging UGS Langelo:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-norg

=> Overzicht van ingediende zienswijzen (kan helaas niet meer):
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-norg/gasopslag-norg-fase-1

=> Informatie over beroep aantekenen (belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op een of meer ontwerpbesluiten kunnen beroep aantekenen):
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/gasinfrastructuur/gasopslag-norg

=> Rampenbestrijdingsplan UGS Langelo:
https://www.vrd.nl/actueel/rampbestrijdingsplan-ugs.html

=> Onafhankelijke hulp bij mijnbouwschade: https://www.stutensteun.nl/

Andere links met informatie rondom Gasopslag Langelo of mijnbouwschade:
http://www.steenbergen-barst.nl
http://www.bodembeweging.nl
https://www.gasdrovf.nl/
https://nlog.nl/ (site Ministerie Economische Zaken met recente data over boringen/ mijnbouw)