14. Opinie Jan Klinkenberg – Dagblad van het Noorden 26 juli 2021

HET IMG ZEGT NIETS MEER VOOR DRENTHE TE KUNNEN BETEKENEN…

17 mei j.l. was een zwarte dag voor mijnbouwschademelders (voortaan MBS-ers) in o.a. Noordwest Drenthe. De gedupeerden dus van de onverantwoorde mijnbouwpraktijken van de NAM in de gasopslag Norg. Het steeds intensiever exploiteren van de UGS Norg heeft sinds 2015 vele schademeldingen tot gevolg gehad. Het werkvolume en de werkdrukken worden steeds verder verruimd. De omgeving van de UGS gaat bij injecteren en oppompen van het gas  2 tot 4 centimeter omhoog en omlaag. Vanuit de gemeente Noordenveld zijn intussen meer dan 3800 schademeldingen gedaan bij het IMG. Vanuit het Westerkwartier zo’n 8000. ”Groningse” aantallen dus…

IMG WIL HET WETTELIJK BEWIJSVERMOEDEN “UITRANGEREN”

Het IMG was sinds zomer 2020 al bezig met het instrueren van de schadeopnemers om het Wettelijk Bewijsvermoeden (voortaan: WB) onderuit te halen met de zogenaamde trillingtool. Voor de UGS Norg is het hele trillingverhaal (gemeten grondsnelheden na de beving van Huizinge, 2012) helemaal niet relevant, De schades bij de UGS Norg worden niet veroorzaakt door bodemtrillingen vanuit het Groningen-veld, maar door de onverantwoorde mijnbouwpraktijk van de NAM vanuit de installatie in Langelo. Dat is de oorzaak van cyclische bodembeweging en bodemtrillingen in onze regio.

Het IMG baseert zich intussen op een tekortschietend en te smal onderzoek door TNO en TU-Delft.

 Dit werd mede veroorzaakt door een onvolledige onderzoeksvraag vanuit het IMG. Alleen directe schade door diepe bodembeweging zijn wat bekeken. Dus niet indirecte schade, en ook niet de bodembeweging  in de bovengrond. Het is echt een misser van het IMG om op grond van een zo onvolledig en smal rapport, zo’n drastisch, prematuur besluit te nemen. Namelijk om  in twee grote “randgebieden”  (Noordwest-Drenthe en Zuidoost-Groningen)het principe van de omgekeerde bewijslast niet meer toe te gaan passen. En het IMG moet eigenlijk helemaal geen onderzoeksvragen uitzetten. Dat moeten de mijnbouwadviesorganen doen (het SodM, de Mijnraad of de TccB). Bij het IMG zijn geen mijnbouwkundigen of geologen, geofysici of funderingsdeskundigen werkzaam…Dus je zou zeggen, met een ouderwets gezegde: schoenmaker hou je bij je leest. E richt je op je kerntaak:  rechtvaardige afhandeling van mijnbouwschade!

STAAT HET IMG BOVEN DEWET?

Natuurlijk komt bij gedupeerden meteen de vraag op: kan het IMG dit zo maar doen? De spelregels tijdens de wedstrijd veranderen. Het heeft natuurlijk meteen rechtsongelijkheid  als consequentie. En natuurlijk: het is toch aan de wetgever om het WB te wijzigen? Het WB staat in het Burgerlijk Wetboek (art 6: 177A) en “Norg” wordt er met name in genoemd. Ook is dat het geval in de Wet Bewijsvermoeden Groningen. En tenslotte in de Tijdelijke Wet Groningen. De actualisatie van deze laatste wet in de Tweede Kamer is recentelijk uitgesteld. Het IMG is dan wel een zelfstandig en onafhankelijk adviesorgaan, maar hier lijkt het zich toch erg te vergalopperen. Dat leek ook IMG-voorzitter Kortmann te doen, toen hij het had over de geringe kans op MBS in de “randgebieden”. December 2020 had hij het nog (in het voorwoord van de IMG-Nieuwsbrief) over een kans van 1%! Als gedupeerde MBS-er bij de UGS viel je van je stoel van verbazing. Op 19-05 j.l. gaat hij helemaal in de “overdrive” uit de bocht vliegen. Hij beweert tegenover de Commissie Groningen van de Tweede Kamer, dat de kans op mijnbouwschade 1 op honderdduizend is. Het lijkt toch echt, dat de link met de realiteit  hier even totaal weg was…

WAT IS DE KERNTAAK VAN HET IMG?

Volgens het IMG zelf is dat: “een rechtvaardige, ruimhartige, onafhankelijke, voortvarende schadeafhandeling, conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur”. Deze mission-statement is intussen behoorlijk in het gedrang gekomen. Het IMG moest het geschonden vertrouwen mij MBS-ers gaan herstellen. Dat lukt met de recente, drastische koerswijziging van het IMG van geen kanten. Het vertrouwen in het IMG bij schademelders/gedupeerden in Drenthe is voorlopig geheel weg. Intussen wordt de mijnbouwschade-ellende deels overgeheveld naar Drenthe. Het wordt hoog tijd, dat dit landelijk meer aandacht krijgt.

 J. Klinkenberg

(op persoonlijke titel)