Krimpcafé in onze MFA De Schans

In ons dorpshuis vond op 18 mei jl. een druk bezocht Krimpcafé over ‘Ruimte in Zorg’ plaats. Dit is een initiatief van het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland (KKNN).

Naoberkracht Witteveen bootste onder andere op realistische wijze de huiskamergesprekken in het dorp na. Ook kregen de deelnemers aan deze workshop de opdracht over hun situatie over twintig jaar na te denken bij een hapje en drankje. Daarnaast kwamen tijdens dit Krimpcafé ook een andere opzet van ouderenzorg, de plaats van huisartsen en zorgvastgoed ruim aan bod.

De provincie Drenthe, één van de drie provincies in het KKNN, heeft besloten zich ook aan te sluiten bij de vijf Krimpprovincies in Nederland en ‘Nederland in Balans’ naar aanleiding van nieuwe bevolkingsprognoses.

Hieronder de link naar een beeldverslag van deze bijeenkomst:

Meer informatie op http://www.kennisnetwerkkrimp.nl