Besluit Post NL: brievenbus verdwijnt aan Haulerwijksterweg?

Post NL heeft het voornemen om de brievenbus op de hoek Haulerwijksterweg / Oude Haulerwijksterweg (ter hoogte van meubelmakerij Barelds) weg te halen. In het dorp blijft het exemplaar aan de Hoofdstraat ter hoogte van Roeters bestaan.

Heeft u – als buurtbewoner uit de omgeving van deze brievenbus – hier serieus bezwaar tegen, dan kunt u deze kenbaar maken door voor 5 november a.s. een e-mail te sturen naar plaatselijkbelang@eencity.nl